OVER ECOBOUWADVIES

EcoBouwadvies is een initiatief van Ir. Reinoud van der Linden.
Hij werkte van 1993 tot 2008 in diverse ingenieursfuncties.
Van der Linden: “Veel mensen willen iets aan energiebesparing doen. Zowel om geld te besparen als om het milieu. De vele mogelijkheden hiertoe worden echter lang niet allemaal benut, vaak omdat men door de bomen het bos niet meer ziet. De meeste partijen die zich op deze markt begeven zijn niet objectief of lossen slechts een deel van het probleem op. Ik zie dat er behoefte is aan een onafhankelijke partij die kan laten zien wat er nu praktisch mogelijk is. Quick wins die zich snel terugverdienen of langere termijn maatregelen met een eerlijk verhaal over investering, besparing en terugverdientijd.”

EcoBouwadvies is onafhankelijk en geeft objectief en professioneel advies. Ecobouwadvies is EPA gecertificeerd, voldoet aan KBI kwaliteitsnormen en onderbouwt haar adviezen met geattesteerde rekensoftware. Ecobouwadvies stelt uw belang voorop, zonder verbonden te zijn aan energieleveranciers of installatiebedrijven. U betaalt hiervoor maar EcoBouwadvies garandeert u dat u deze kosten ruimschoots terugverdient op uw energierekening.

VISIE

In onze bedrijfsfilosofie staan Duurzaamheid en verstandig omgaan met Energie centraal. Daarnaast zijn we praktisch ingesteld: we adviseren onze klanten alleen over wat er nu mogelijk is en wat rendabel is.

DUURZAAMHEID

Duurzaamheid is de centrale waarde in onze bedrijfsfilosofie. EcoBouwadvies adviseert particulieren bij hun streven naar energiezuinig gebruik van hun woning en huishouden. Hiervoor hanteren wij een aantal uitgangspunten:
Energiebehoefte: Het minimaliseren van de energiebehoefte.
Duurzame energie: Zoveel mogelijk gebruik maken van groene energie. Dit is duurzame energie, opgewekt door hernieuwbare bronnen zoals zon, wind en bio-energie.
Efficiency: Het minimaliseren en, waar nodig, zo efficiënt mogelijk inzetten van grijze energie. Dit is energie opgewekt door fossiele brandstoffen als gas, kolen en olie.
Duurzaam materiaal: Het gebruik maken van zoveel mogelijk duurzame materialen bij het (ver)bouwen van woningen. Bij de aan- en afvoer van materiaal wordt rekening gehouden met hergebruik.