ENERGIE ADVIES

Een EnergieAdvies geeft inzicht in het rendement en de terugverdientijd van investeringen in isolatie, duurzame energie en innovatieve installaties in uw specifieke woonsituatie.

Hoe werkt het EnergieAdvies?

U vult een intakeformulier in met vragen over uw energieverbruik.

Onze adviseur komt langs voor een inventarisatie van de bouwkundige staat van de woning en de installaties.

In zijn advies houdt de adviseur rekening met uw specifieke woonsituatie. Voor uw energieverbruik maakt het immers veel uit of u bijvoorbeeld woont in een vrijstaande boerderij, een jaren ’30-woning, of een nieuwbouw appartement in de binnenstad. Andere zaken waar hij op let is het aantal mensen dat dagelijks aanwezig is en uw comforteisen.

Op basis van deze analyse levert EcoBouwadvies u een praktisch rapport met de mogelijke energiebesparende maatregelen zoals extra isolatie, duurzame energievoorzieningen en installaties. De investeringen (€) worden daarbij afgewogen tegen het rendement (in kWh of m³ gas) en de terugverdientijd (jaar).

Op bepaalde energiebesparende maatregelen verstrekt de overheid subsidie. Onze energieadviseur informeert u hierover en helpt u bij de aanvraag.

Wanneer u overgaat tot uitvoering van de maatregelen kan EcoBouwadvies voor u optreden als projectbegeleider.

"In tijden als deze, waarin we ons allemaal weleens afvragen of ons gas- en elektriciteitsverbruik niet lager kan en we verdwaald dreigen te raken door verhalen over innovaties en subsidiemogelijkheden, heb ik moeten vaststellen dat gewone CV-installateurs er nog lang niet aan toe zijn om goed en onafhankelijk te adviseren. Via het Energiekantoor kwam ik in aanraking met Ecobouwadvies. De adviseur heeft de tijd genomen om zich in onze situatie en wensen te verdiepen. Resultaat: als eerste stap, een deskundig en professioneel advies op maat, waarmee ik terug ben op voor mij bekend terrein: berekening van rentabiliteit en het nemen van investeringsbeslissingen.Bij de realisatie van mijn plannen voor een moderne betrouwbare installatie, denk ik opnieuw van de kennis van zaken en contacten van Ecobouwadvies te kunnen profiteren om straks bewoner te zijn van een comfortabele en vrijwel energieneutrale woning."
R. Klöpping