EPA-W en EPA-U vanaf 1 januari 2015

Bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen en bedrijfspanden is sinds 2015 een geldig energielabel verplicht. Het Energielabel laat de globale energieprestatie van een gebouw zien. De labelklassen voor woningen lopen van A t/m G, oftewel van weinig naar veel besparingsmogelijkheden.
Het energielabel voor woningen is een instrument dat bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen die vastgelegd zijn in het energieakkoord uit 2013. Met het label voldoet Nederland aan de Europese regelgeving en dragen we bij aan klimaatdoelen voor 2020. Vastgoed eigenaren zijn verplicht om bij de overdracht van een woning of bedrijfsruimte aan een koper of huurder een energielabel te geven. Hiermee wil de overheid eigenaren stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen.

EPAU label

Energie-Index

Energieprestatiecertificaat woningbouw (EPA-W) heet per 1 januari 2015 Energie-Index. Met deze uitgebreide opname is een veel nauwkeuriger bepaling van de energieprestatie van een woning te berekenen dan via het Energielabel. Hoe lager de index hoe beter de kwaliteit van een woning. Een nieuwbouw woning heeft een index lager dan 0,6. Voor gerenoveerde woningen is een score van onder de 1,2 goed haalbaar. Een woning die sinds de jaren ‘70 niet geactualiseerd is scoort meestal ruim boven de 2,0 met uitschieters boven de 3,0.

Tot 2015 waren de letters (Energielabel) en de index (het getal) direct met elkaar verbonden. Sindsdien zijn het twee gescheiden systemen: een light, versus een volledige waardering van de energieprestatie. Dit kom ook in de prijs tot uitdrukking.
Bij een Energie-Index wordt door een specialist een huisopname verzorgt. Bij een Energie-Index wordt ook altijd een energielabel geleverd. Dit energielabel wordt geleverd door RvO. Dit kost €250 ex btw. Bij meerdere labels in één uitvraag zijn de kosten €225 ex. btw per label. Voor grotere aantallen zijn nog voordeligere tarieven mogelijk.
Een energielabel kan ook door een eigenaar-bewoner via een internet applicatie definitief gemaakt worden. Dit kost meestal rond de €30. De woning scoort door de beperkte opname vaak wel veel slechter dan met de energie-index. Vooral gerenoveerde woningen krijgen vaak een slecht energielabel doordat het oorspronkelijke bouwjaar zwaar meetelt. En dit terwijl de energieprestatie in de objectievere Energie-Index meestal redelijk goed is.